Sectors productius i serveis

  • Arada romana

    Número de registre: 3473
    Datació: 1400 - 1600

    Arada de tipus romà formada per un braç llarg -la cama- que era tirat pels animals i l'esteva, peça posterior de l’arada per on l’agafava la persona que llaurava. Fixada a l’arada va la rella o peça de ferro tallant que serveix per a fer el tall horitzontal del solc.

    Els agricultors de Mesopotàmia varen utilitzar la primera arada tirada per bous cap al 3500 a.C. Cap al 500a.C. els agricultors varen començar a fabricar relles de ferro, més grans i dures, i de major resistència i durada. El pagès caminava darrera l'arada i l'inclinava per tirar cap a un costat la terra remoguda a mesura que l'arada avançava, però aquesta operació no enterrava tota la vegetació superficial.Els romans utilitzaven aquest tipus d'arada, que per això rep el nom d'arada romana.