Sectors productius i serveis

 • Piconadora Ruston

  Piconadora Ruston

  Número de registre: 3304
  Datació: 1924
  Precisions geogràfiques: Anglaterra
  Dimensions: 326 x 224 x 610 cm

  Màquina de vapor amb sistema Compound, utilitzada per a la compactació de grava i paviments asfàltics a obres públiques. Aquesta piconadora a vapor s’utilitzava per a la compactació de grava del tipus McAdam.

  Es va utilitzar per pavimentar les primeres carreteres del nostre país durant la primera meitat del segle XX.