Sectors productius i serveis

  • Molí de cacau

    Molí de cacau

    Número de registre: 4303
    Dimensions: 150 x 130 x 115 cm

    Aparell per a moldre les llavors de cacau per a la seva utilització en forma de pols en la preparació de la xocolata.