• Roda de calaixos

    Roda de calaixos

    Número de registre:  4780
    Datació: 1940
    Dimensions: 285 x 262 cm. Diàmetre: 250 cm

    Gran roda circular de fusta amb amplada formada per calaixos del mateix material distribuïts proporcionalment al llarg de tota la circumferència. L'eix central és metàl·lic i partir d'aquest surten, a banda i banda de la roda, diferents travessers de fusta. En un costat de la roda n'hi ha una altra de més petita, destinada a transmetre l'energia produïda.