• Maqueta de palanca

    Número de registre: 5639

    Maqueta d'una palanca formada per una base sobre la qual se sosté una columna fixa amb un eix que regula el moviment d'una barra transversal, regulable a través de la posició de diferents forats. Als extrems d'aquesta barra hi ha situades dues boles de diferent pes, subjectes a través de cadenes.