• Màquina de vapor d'alta velocitat Willams & Robinson

  Màquina de vapor d'alta velocitat Willams & Robinson

  Número de registre: 4554
  Datació:  
  Precisions geogràfiques: Gran Bretanya
  Dimensions: 260 x 285 x 194 cm

  Motor de vapor d'alta velocitat d'estructura vertical amb 3 torretes superiors circulars emmarcades en fusta. Descansa tot el conjunt sobre una gran base rectangular de ferro. A banda i banda i a la base, hi ha diferents manetes de control i regulació.

  Aquesta tipologia de màquines tenia com a objectiu l’augment de rendiment i la diversificació d’aplicacions. Va quedar desfasada pels motors d’explosió.