Computació, electrònica i telecomunicacions

  • Ràdio Philips model 2514

    Número de registre: 3634
    Datació: 1928
    Dimensions: 20,5 x 37 x 13,5 cm

    Receptor de 4 vàlvules. Consisteix en una caixa de forma rectangular apaisada, folrada de roba-paper negre i muntants de baquelita també negra. És un aparell de molt de pes, ja que disposa del sistema commutador i transmissor a l'interior. La part superior de la caixa és esbiaixada, en la qual hi ha fitxades tres peces: als costats dues rodes sintonitzadores d'emissores, del 0 al 180, i al centre una clavilla per tres espais. Hi ha un fragment de cordó conductor en el costat esquerra, i al darrere un espai per a la clavilla.