Ciència, experimentació i mesura

 • Roda de Barlow

  Roda de Barlow

  Número de registre: 1686
  Dimensions: 20 x 25 x 15 cm

  Inventada per P. Barlow al 1828 per demostrar l'acció d'un camp magnètic sobre un corrent elèctric.

  L'objecte es troba sobre una base de fusta rectangular sobre quatre petits peus. Consisteix en una roda dentada de coure que gira al voltant d'un eix horitzontal motllurat, de metall daurat que se submergeix en passar per la part baixa dins d'un recipient de ferro per mercuri. Els dos pols del circuit de corrent contínua, de metall daurat, estan connectats respectivament al mercuri i a l'eix. Mitjançant l'imant es crea un camp magnètic normal al pla de la roda i aquesta gira, el sentit en què ho fa depèn dels respectius sentits del camp magnètic i del corrent.