Ciència, experimentació i mesura

  • Màquina d'electricitat estàtica de Ramsden

    Màquina d'electricitat estàtica de Ramsden

    Número de registre:  3137 
    Dimensions: 143 x 127 x 58 cm

    Màquina d'electricitat estàtica amb disc de vidre, anomenada de Ramsden, sobre taula de fusta. Consisteix en un disc de vidre fixe amb un eix metàl.lic al centre que fa girar una maneta. Al passar el vidre pels dos muntants o peces de fusta que suporten l'eix, la superfície frega amb dos coixinets dels muntants. El moviment de rotació produeix l'electrització del disc de vidre que es carrega d'electricitat positiva amb dues cares. Un llarg cilindre transversal de llautó és el conductor aïllat sobre dos peus de vidre. Els extrems d'aquest cilindre porten dos braços daurats acabats en puntes, tocant gairebé al disc, que descarreguen l'electricitat i no forma fregament.