• Maqueta de vaixell

    Maqueta de vaixell

    Número de registre: 1997
    Datació: 1929

    Maqueta de vaixell de vapor pintat de color vermell i negre, amb hèlice giratòria daurada. Retolació: Garay y Gisbert. El vaixell està seccionat; sols es veu la part de la popa. En la part pròxima a la proa, trobem una gran caldera pel carbó amb xemeneia d'expulsió de fums. Al mig, hi ha la màquina de combustió de vapor de pistons verticals, que fa el funcionament del vaixell. Mitjançant eixos, engranatges, rodes, vàlvules i pistons, el vapor passava per tot arreu; feia moure els pistons, i activaven l'eix amb l'hèlix. 

    Abans d'estar al Museu, aquesta maqueta estava exposada a l'aparador d'una botiga Naval al Passeig de Colom de Barcelona. El seu origen, però, es troba a l'Exposició Universal del 1929 a Barcelona, on va ser exposada.