• Passaport Edunauta

Passaport Edunauta

Una iniciativa per promoure la igualtat d’oportunitats educatives més enllà de l’escola

El MNACTEC col·labora amb el projecte Passaport Edunauta, una iniciativa per promoure la igualtat d’oportunitats educatives més enllà de l’escola per a tots els infants, impulsada per l’Aliança Educació 360.

El passaport és una eina que enforteix l’educació comunitària dels territoris on s’implementa i que es focalitza en fer accessibles, connectar, reconèixer i fer visibles els aprenentatges més enllà de l’escola dels infants de 3 a 12 anys. L’eina està dirigida a promoure l’accés de tots els nens i nenes a activitats educatives accessibles, variades i de qualitat, independentment del seu origen social i en condicions d’equitat.

El funcionament de l’eina es basa en la metodologia dels passaports d’aprenentatge. S’entrega un “passaport” als infants que participen en el projecte i aquest document els permet explorar l’oferta d’activitats educatives d’un centre com el MNACTEC. Així, els infants segellen les seves participacions i les experiències es veuen reflectides al seu passaport.