Tecnoespai: Espai temps immersiu

L’espai ofereix projeccions immersives relacionades amb l’evolució de la tecnologia i el coneixement científic

El Tecnoespai és un espai d’audiovisuals immersius que reflexionen sobre l’evolució de la tecnologia i el coneixement científic, relacionant passat, present i futur. El Tecnoespai està integrat per una sala de projecció immersiva i una petita àrea expositiva a l’exterior, amb continguts relacionats amb la peça audiovisual que es mostri en aquell període.

La primera proposta per a l’espai, anomenada “Espai temps immersiu”, és una reflexió sobre la forma com es poden mesurar les societats a partir del seu grau de tecnificació en diversos moments de la història. L’audiovisual presenta les característiques de les diverses societats (preindustrial, industrial i postindustrial) i explica els diferents sistemes de mesura que ha generat cadascuna d’elles d’acord amb les seves necessitats.

A l’exterior, la petita mostra “Evolució o involució?” reflexiona sobre la necessitat humana de mesurar, comptar i comparar i com aquesta ha donat lloc a diferents sistemes de mesura. S’analitza l’evolució d’aquests sistemes fins arribar a la gran revolució tecnològica actual, i se’n mostren els efectes en la societat. S’hi exhibeixen alguns objectes usats tradicionalment per mesurar capacitats, longituds i temps.