Dones, motor de revolució

La contribució de les dones en activitats relacionades amb l’automoció i el món del motor

Del 01 de desembre de 2009 al 22 de desembre de 2009

L’exposició contribueix a recuperar i valorar el rol de les dones vers la innovació, el procés de lideratge i la contribució al desenvolupament del sector del motor i l’automoció, en el conjunt de les seves activitats i entorns d’actuació. “Dones, motor de revolució“ és una exposició concebuda com un esclat de moments, actituds, habilitats, capacitats, vivències i biografies de dones que han contribuït i que contribueixen de forma significativa al desenvolupament d’activitats relacionades amb el món del motor i que han anat facilitant l’eliminació d’estereotips i barreres enfront de les dones en aquest camp.

L’exposició, que consta de trenta-cinc plafons gràfics i fotogràfics, és part del projecte “Dones al volant, dones treballant”, en cooperació amb el projecte “Dones, motor de canvi” del Vallès Oriental. Aquest projecte promou actuacions vers la igualtat d’oportunitats en el treball, en el sector de l’automoció, el transport i la logística al Vallès Occidental, on aquesta activitat té una forta presència, tant en la producció com en els serveis. Es promou l’accés, la presència i la permanència de les dones en aquest sector, cosa que contribueix a superar els estereotips sobre la divisió tradicional del treball per gènere, així com generar canvis en les noves organitzacions del treball. Alhora fomenta la incorporació i l’autoocupació de les dones, i fins i tot d’aquelles que ja hi treballen. 

“Dones al volant, Dones Treballant” és una acció de caràcter experimental, promoguda per la consultora CRIA SL del Grup Promocions, que compta com a entitat sòcia amb la FSALC –Federació de Societats Anònimes Laborals de Catalunya- i està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel programa de Projectes Innovadors, i cofinançada pel Fons Social Europeu.