El transport

Col·lecció d'automòbils, camions, motors, avions, motos i bicicletes

Exposició de llarga durada

La col·lecció d'automòbils, camions, motors, avions, motos i bicicletes que mostra el MNACTEC ens permet fer un trajecte per la història del transport des dels seus inicis fins als nostres dies.

Dels materials exposats es pot destacar l'automòbil de vapor marca Locomobile, de l'any 1899, el SEAT 600 de l'any 1957, el Biscuter de l'any 1955 o l'avió Fairchild de l'any 1932, entre altres. El transport es complementa amb l'exposició de motos "Viva Montesa", l'espai expositiu "La maqueta ferroviària" i el "Taller del transport".