Publicació "Del petit taller a la gran fàbrica"

Un relat sobre l’evolució dels edificis industrials dels segles XVIII i XIX a Catalunya

El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha publicat l'obra Del petit taller a la gran fàbrica, del doctor en Arquitectura i professor universitari Ramon Gumà. La presentació va tenir lloc el dimecres 22 d’abril, en el marc dels actes de celebració de la Diada de Sant Jordi.

Editada conjuntament pel Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i Rafael Dalmau Editor, l’obra ofereix un recorregut per l’evolució de la forma i de la construcció dels edificis industrials dels segles XVIII i XIX a Catalunya, amb especial incidència en la indústria tèxtil, capdavantera en el procés de la industrialització.

L’estudi, ordenat en tres períodes claus, té com a objectiu oferir una visió de l’evolució de les edificacions destinades al treball i a la producció —manufactures i posteriorment fàbriques— i de la seva adaptació a les necessitats de cada moment en el període més decisiu de la industrialització.

Es tracta del quart número de la col·lecció Temes del Patrimoni Industrial i, en aquest cas, el llibre relata el pas del petit edifici manufacturer a l’edifici industrial, fins arribar als complexos fabrils.

 

 

22/04/2015

press-clock 22 d’abril 2015