Publicació "Del petit taller a la gran fàbrica"

Un relat sobre l’evolució dels edificis industrials dels segles XVIII i XIX a Catalunya

press-clock 22 avril 2015