El MNACTEC obre al públic el Tecnoespai

El nou espai oferirà diverses projeccions immersives relacionades amb l’evolució de la tecnologia

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha obert al públic el Tecnoespai, un nou espai d’audiovisuals immersius que reflexionen sobre l’evolució de la tecnologia i el coneixement científic, relacionant passat, present i futur. El Tecnoespai està integrat per una sala de projecció immersiva i una petita àrea expositiva a l’exterior, amb continguts relacionats amb la peça audiovisual que es mostri en aquell període.

La primera proposta per a l’espai, anomenada “Espai temps immersiu”, és una reflexió sobre la forma com es poden mesurar les societats a partir del seu grau de tecnificació en diversos moments de la història. L’audiovisual presenta les característiques de les diverses societats (preindustrial, industrial i postindustrial) i explica els diferents sistemes de mesura que ha generat cadascuna d’elles d’acord amb les seves necessitats.

A l’exterior, la petita mostra “Evolució o involució?” reflexiona sobre la necessitat humana de mesurar, comptar i comparar i com aquesta ha donat lloc a diferents sistemes de mesura. S’analitza l’evolució d’aquests sistemes fins arribar a la gran revolució tecnològica actual, i se’n mostren els efectes en la societat. S’hi exhibeixen alguns objectes usats tradicionalment per mesurar capacitats, longituds i temps.

En la mateixa línia, coincidint amb l’Any Europeu del Ferrocarril (2021), la segona proposta per a l’espai incidirà en la mobilitat i la sostenibilitat del transport en ferrocarril, des del seu origen al segle XIX fins a l’aposta de futur que es planteja al segle XXI.

Tecnologia i innovació

La creació del Tecnoespai ha comptat amb el suport de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades i amb la participació de dues empreses catalanes implicades en la innovació del món digital.

L’empresa VISYON (Grup MEDIAPRO) ha produït els continguts audiovisuals de la primera projecció que es fa a l’espai. Basant-se en el guió conceptual desenvolupat per l’equip del MNACTEC, ha elaborat un audiovisual immersiu que incorpora peces de les col·leccions del Museu a les animacions, per ajudar a millorar la divulgació de coneixements, tot aprofitant les capacitats immersives de l'espai.

L’empresa Broomx és la startup catalana que ha aportat al projecte del Tecnoespai la tecnologia de projecció immersiva mitjançant el dispositiu MK360, capaç de generar una experiència virtual compartida entre diversos visitants al mateix moment en l’espai del Museu.

press-clock 26 d’abril 2021