El CoNCA reclama nova forma jurídica per al mNACTEC

S'ha presentat l'Avaluació estratègica del mNACTEC (2015-2017), elaborada pel CoNCA

L’avaluació estratègica del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, duta a terme pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) en virtut de les seves competències, conclou que sense l’autonomia, el finançament i la personalitat jurídica pròpia que li reconeixen la Llei de Museus 19/1990 i el Pla de Museus 2030, l’equipament no pot actuar com a referent nacional de la ciència, la tècnica, la tecnologia i el patrimoni cultural. El mNACTEC, amb seu central a Terrassa i unes atribucions que ultrapassen la tasca museística, assumeix mitjançant el Sistema Territorial el rol d’articulació dels 26 espais patrimonials d’aquesta xarxa, així com la divulgació del passat industrial català.

El CoNCA reclama per a l’ens en aquesta avaluació un format jurídic d’entitat del sector públic que li permeti desenvolupar les funcions encomanades. També recorda la necessitat de reactivar el Consell Rector com a òrgan màxim de govern del museu i d’augmentar l’aportació pública per fer factible el suport a la xarxa territorial que vertebra. En les possibilitats de millora considera primordial la renovació d’infraestructures i recursos museogràfics de les seus territorials, especialment de la Colònia Sedó.

El creixement dels recursos propis mitjançant la captació de patrocinis, la continuïtat en l’explotació comercial dels espais i l’increment de les col·laboracions amb tercers, és un dels principals reptes de futur de l’equipament. El CoNCA també considera necessària una estratègia per al desenvolupament de públics a la seu central i les seus territorials, amb el turisme exterior com a potencial font de visites.

Una de les funcions principals del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts és elaborar auditories dels equipaments de titularitat de l'Administració de la Generalitat i de les entitats culturals, públiques o privades, que li ho encomanin, amb l’objectiu d’assenyalar les possibilitats de millora. El 2018 va completar l’avaluació del TNC i el MACBA i va actualitzar les del MNAC, el Mercat de les Flors i L’Auditori, ampliant-les al període 2013-2016. El 2019 el CoNCA té previst avaluar l’Arxiu Nacional de Catalunya, actualitzar els de la Filmoteca i la Biblioteca de Catalunya, així com iniciar l’avaluació del Museu d’Arqueologia de Catalunya

press-clock 13 de febrer 2019