Working Heritage. Treballant el passat treballem el futur

Un futur pels centres històrics industrials d’Europa

Del 06 de octubre de 2005 al 06 de novembre de 2005

L'exposició s'emmarca en el Programa Europeu “Cultura 2000” Working Heritage, el qual analitza l’esdevenidor d’aquest patrimoni en diferents centres industrials històrics d’Europa. Aquest programa ha comprés una sèrie de jornades per aportar treballs i anàlisis sobre la problemàtica dels teixits urbans industrials de les ciutats i de les colònies proposades. El programa neix per tal d'impulsar la conservació i integració en les intervencions de renovació urbana del patrimoni industrial, un repte a tota Europa.

En aquest programa hi participen l’English Heritage (Regne Unit), la Direction du Patrimoine et de l’Architecture (DAPA) del Ministeri de Cultura (França); la Universitat de Pàdua (Itàlia) i la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Catalunya). Els quatre països que formen part d’aquest projecte han identificat poblacions on es desenvolupen pràctiques industrials innovadores sobre el patrimoni industrial: tres centres tèxtils –la Colònia Güell a Catalunya, Schio a Itàlia i Roubaix a França- i dos centres metal•lúrgics –Terni a Itàlia i el barri dels Joiers a Birmingham a Anglaterra.

L’exposició s’estructura en 34 plafons i visualitza una selecció d’indrets de les ciutats esmentades, que mostren com el patrimoni industrial pot inscriure’s positivament en la vida urbana del dia d’avui i del demà. Comparant els mètodes de protecció i de gestió, els llocs participants volen identificar els punts comuns d’aquestes iniciatives innovadores que contribueixen a l’èxit i a la sostenibilitat i que alhora, reforcen la identitat dels llocs i dels seus habitants.