Habita et Labora

Una col·lecció de fotografies de les colònies industrials més emblemàtiques de Catalunya realitzades pel fotògraf Lluís Casals

Del 09 de juny de 2010 al 29 de juliol de 2010

Mostra per descobrir i gaudir de les 68 colònies industrials més belles d’Europa a partir de les fotografies de Lluís Casals. L’exposició té com a objectiu donar una visió de les colònies industrials tèxtils a partir de la mirada del fotògraf , el qual ha captat en la seva obra tant la visió artística com la patrimonial, alhora que ens ofereix unes imatges molt acurades del que són actualment les colònies industrials. 

La mostra fotogràfica s’integra dins una visualització més àmplia que pretén donar a conèixer i mostrar la gran quantitat de colònies industrials construïdes a Catalunya a principis del segle XX per a la fabricació de teixits de cotó fonamentalment. Les colònies constituïren un nou model d’urbanització del territori totalment innovador que trencà amb les que fins aleshores s’havien desenvolupat a les comarques interiors de Catalunya. Representaren uns nous nuclis de població en les quals els propietaris impulsaren les relacions socials, culturals i religioses.

L’exposició la formen seixanta fotografies de colònies industrials, situades en un mapa de les conques dels rius i agrupades en sis àmbits: paisatge, la torre de l’amo, energia, arquitectura industrial, l’habitatge obrer i la vida a la colònia. Les deu fotografies de cada àmbit ens emmarquen l’estat actual d’aquests espais -actualment poc coneguts- i es descriuen els trets més significatius de quan estaven en funcionament. L’exposició fotogràfica es completa amb objectes originals procedents d’alguna d’aquestes colònies industrials.