El carilló del MNACTEC

Instrument de gran valor històric i patrimonial situat a l'entrada del MNACTEC

Objecte de gran valor històric i patrimonial, el carilló del MNACTEC fou construït l’any 1927 a Saarburg (Alemanya) per la casa fonedora Vortmann-Mabilon i va estar instal·lat al Palau de la Generalitat fins l’any 1976, quan se’n va col·locar un de nou. A partir de 1976, aquest carilló es desmuntà i, més tard, l’any 1993 fou traslladat al MNACTEC, que es feu dipositari de l’objecte. Posteriorment, l'any 2000, el carilló va ser restaurat i incorporat a l'entrada del Museu, amb la intenció de convertir-lo en un element singular de la ciutat de Terrassa. 

El carilló és un instrument de música compost per campanes de bronze convenientment afinades i percudides mitjançant un teclat característic. La tradició dels carillons procedeix dels països del nord d’Europa, encara que es creu que el seu origen, com el de molts instruments de so, procedeix d’orient.

El carilló del MNACTEC consta de 13 campanes de bronze afinades en escala cromàtica i amb un pes total de 1.367 kg. Té una afinació aproximada, perquè disposa de 13 campanes en lloc de les 23 que conformen habitualment aquest instrument.

El carilló del Museu toca els quarts i les hores de 10.00 a 19.00 hores, tots els dies de l'any. Esporàdicament, s'organitzen concerts amb aquest instrument.