• Arqueologia i Patrimoni Industrial a Xile

Arqueologia i Patrimoni Industrial a Xile

30 treballs d’investigació sobre patrimoni industrial a Xile

Del 01 de abril de 2004 al 02 de maig de 2004

L’exposició mostra la revalorització del patrimoni industrial a través de diversos treballs d’investigació dins del projecte de cooperació internacional desenvolupat per la Università degli Studi di Cagliari a Sardenya i la Universidad Central de Chile. S’exposen 30 treballs d’investigació dels dos països amb els seus respectius projectes, tots ells relacionats amb el patrimoni industrial amb temes concrets. Sínies, indústria vitivinícola, ex-salitreres, cinemes, fars, tramvies elèctrics, mineria, aeronàutica i altres, il·lustren més de 200 anys d’història dels processos productius de la industrialització en aquests països.

La majoria de les fotografies exposades han estat realitzades pels mateixos autors del projecte d’investigació en temes de patrimoni industrial de Xile i Sardenya, i publicades en el catàleg “Archeologia Industriale. Esperienze per la valorizzazione in Cile e in Sardegna”. La realització d’aquest projecte sobre patrimoni industrial ha fet possible la vinculació entre dos països amb similar inquietud, tradició industrial i interès per la conservació i revalorització d’aquest patrimoni.

Aquesta exposició s'emmarca en el projecte la Primavera Fotogràfica 2004 i està promoguda amb motiu del 20è aniversari del MNACTEC.