Programa Magnet amb l’INS Nicolau Copèrnic de Terrassa

El mNACTEC i l’institut inicien un projecte conjunt d’innovació educativa

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i l’institut Nicolau Copèrnic de Terrassa han iniciat un projecte comú d’innovació educativa en el marc del programa “Magnet, aliances per a l’èxit educatiu”, impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB.

L’institut Nicolau Copèrnic de Terrassa es va presentar a la convocatòria d’enguany i ha estat un dels centres educatius seleccionats per desenvolupar aquest projecte d’innovació durant els propers 4 anys. El projecte Magnet de l’institut Nicolau Copèrnic girarà entorn de la cultura científica i la tecnologia. Per això han trobat en el mNACTEC un gran aliat. La fàbrica tèxtil, les energies renovables, l’arqueologia industrial, la industrialització i la sostenibilitat i el medi ambient són algunes de les temàtiques que el centre treballarà amb l’alumnat per generar-los motivació per la investigació i la resolució de problemes. Sempre sense perdre de vista un projecte pedagògic basant en la personalització de l’aprenentatge.

El centre educatiu implicarà el mNACTEC en el seu projecte pedagògic i es crearan activitats que els permetran treballar de manera interdisciplinària i competencial: crear una visita virtual del museu i una audioguia, analitzar les diverses professions i tasques del museu, realitzar fotografia creativa, conèixer la cultura científica, tècnica i industrial a Catalunya, etc.

El programa Magnet és una oportunitat per a l’institut per oferir un aprenentatge adaptat a les necessitats formatives de l’alumnat en la societat actual, implementant noves metodologies de treball. Amb una formació i acompanyament constants i amb l’aliança amb un institució de prestigi, el centre educatiu avança cap a un enfocament multidisciplinari i un aprenentatge significatiu, que situa l’alumne al centre.

Programa Magnet

Aquest programa promou l’aliança d’un centre educatiu amb una institució d’excel·lència en un camp del coneixement específic. Aquesta aliança ha de permetre al centre educatiu desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa. El programa està inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, que funcionen des dels anys setanta.

Les institucions que hi participen són institucions de referència i excel·lència en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia, art, comunicació audiovisual, etc.) que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.

press-clock 5 d’abril 2018