Pla d’actuacions de responsabilitat social 2022-2024

El document recull les accions perquè el MNACTEC es consolidi com a museu sostenible

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha presentat el Pla d’actuacions de responsabilitat social corporativa 2022-2024, que recull les accions que el MNACTEC durà a terme per consolidar-se com a museu sostenible i millorar la vinculació amb els diversos grups d’interès amb qui es relaciona.

En l’acte de presentació han assistit Sònia Hernández, directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Jaume Perarnau, director del MNACTEC; Gemma Sallés, sòcia i consultora de Get a Partner, i Josep Maria Canyelles, expert i formador en responsabilitat social de les empreses i organitzacions.

El Pla de responsabilitat social corporativa (RSC) és un projecte del MNACTEC per consolidar-se com a museu sostenible, entenent la sostenibilitat en les seves vessants econòmica, social i mediambiental, i per engegar un procés de participació ciutadana i de major vinculació amb la societat. El Pla defineix més de 125 accions d’RSC que cal portar a terme per esdevenir un museu sostenible en els propers anys.

En la redacció del document hi han participat tots els grups d’interès amb qui es relaciona el MNACTEC i s’han proposat accions per a tots ells. També s’ha creat una comissió d’RSC, que vetllarà per la implementació del pla i els seus resultats.

 

Grups d’interès i principals accions

El document estableix els grups d’interès amb els quals el MNACTEC es relaciona, tant de manera externa com interna. Els grups d’interès externssón: la comunitat/societat, el medi ambient, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el teixit empresarial, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC), els proveïdors, els visitants i usuaris, i altres departaments de la Generalitat de Catalunya. Els grups d’interès interns del MNACTEC són: treballadors, directors d’altres museus del Sistema Territorial del MNACTEC, col·laboradors i personal extern, i l'Associació del Museu.

Les diferents accions previstes s’agrupen en les àrees de medi ambient i sostenibilitat, accessibilitat social, programació, relacions amb les entitats i organismes ciutadans, ètica i societat, etc. Algunes de les actuacions destacades del Pla són: la participació en programes mediambientals i la implementació d’actuacions de sostenibilitat; la implantació de clàusules socials en els contractes administratius i de gestió de proveïdors; l’eficiència i l’estalvi energètic; la creació de projectes participatius de recerca i investigació, o les millores en formació i en indicadors de retorn i resultats.

 

Altres documents de l’estratègia d’acció social

A l’acte també s’han donat a conèixer tres altres documents que formen part de l’estratègia d’actuació social del MNACTEC: la Memòria 2021 de responsabilitat social i activitat, el Pla d’accessibilitat i el Pla d’actuació 2022.

La Memòria 2021 detalla les accions dutes a terme pel Museu durant l’any 2021, tant en referència a l’àmbit de responsabilitat social corporativa com en l’activitat de les diverses àrees del museu, i ofereix un resum i balanç de les actuacions més destacades de l’any.

El Pla d’accessibilitat té l’objectiu principal de dotar progressivament el MNACTEC d’un entorn que pugui garantir que totes les persones puguin accedir-hi de forma lliure, autònoma i sense cap discriminació per les seves necessitats específiques. El Pla permet localitzar aquelles barreres que hi ha en l’àmbit de l’accessibilitat i defineix les actuacions necessàries per adaptar el lloc, prioritzant i planificant un pla d’etapes per a la seva execució en un temps concret.

Per últim, el Pla d’actuació 2022 recull les accions del MNACTEC previstes per a enguany, que deriven dels objectius generals de la institució. Entre les actuacions per al 2022 destaquen: la posada en funcionament dels projectes de difusió i divulgació Canal MNACTEC i MNACTEC TRUCK; la creació de la Càtedra de patrimoni científic, tècnic i industrial; el desenvolupament del Projecte de l’Hospital de Cartró de Capdella; l’organització de la jornada “Els museus de ciència i tecnologia, motor de canvi museològic del segle XXI”; la creació de la Comissió de Seguiment de les actuacions d’RSC, i l’execució del projecte de climatització i confort climàtic de l’edifici del museu. Pel que fa a les seus del MNACTEC, el Pla d’actuació 2022 preveu les actuacions següents: la renovació museològica i museogràfica a la Farga Palau de Ripoll; la renovació museogràfica del Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera, i l’execució de la fase 2 de consolidació estructural de la seu del Museu del Ciment de Castellar de n’Hug.

Més informació

Consulteu els documents a l’apartat de Transparència.

press-clock 20 de maig 2022