Noves reserves a Cervera

La posada en funcionament de les noves reserves ha comportat el trasllat d’un miler objectes

El Departament de Cultura, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, ha habilitat un nou dipòsit de patrimoni cultural a Cervera amb l’objectiu de gestionar els recursos de manera eficient i sostenible i millorar la conservació i recerca del patrimoni cultural. Aquest projecte estratègic ha de permetre més espai per a les col·leccions de les reserves dels museus, posant fi a l’estat de saturació d’alguns museus; ubicar els dipòsits arqueològics i de patrimoni industrial dispersos pel territori en un únic emplaçament, i millorar les condicions de conservació dels objectes patrimonials i del seu estudi per part dels investigadors.

Amb aquesta actuació, el dipòsit de patrimoni cultural de Cervera esdevindrà l’àrea de reserva patrimonial més important de Catalunya, amb 10.000m2 de superfície d’emmagatzematge i 2.000m2 destinats a laboratoris, espais per investigadors i oficines. Els dipòsits són gestionats pels museus nacionals d’Arqueologia i de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.

El Departament de Cultura té la responsabilitat de vetllar pel patrimoni públic. Gràcies a aquesta actuació es podran documentar, conservar i restaurar en millors condicions el materials de reserva de patrimoni industrial i arqueològic, facilitar la recerca als investigadors en el propi espai i dinamitzar els discursos expositius dels museus a través d’una rotació àgil i fàcil de les peces i així garantir-ne el retorn al públic.

Les obres de condicionament de la nau industrial han durat més d’un any i s’han realitzat seguint criteris museològics de conservació d’objectes: aïllament tèrmic de la sala de reserves per evitar oscil·lacions de temperatura molt acusades; restricció d’entrades de llum per evitar canvis de temperatura i la seva acció sobre els materials (degradació del color original de les peces i de les propietats mecàniques dels materials); construcció d’una sala de quarantena per aïllar les peces que arribin amb problemes d’atac per insectes o fongs; construcció d’una sala de neteja i una altra de fotografia per al condicionament de les peces i la realització de fotografies d’inventari; adequació del paviment de la sala; instal·lació de 500 metres lineals d’un sistema de prestatgeries industrials amb tres nivells en alçada per a l’emmagatzematge d’objectes en palets; condicionament i senyalització d’una àrea de 2.000 m² per a peces de grans dimensions, i instal·lació d’un sistema de control en temps real de les oscil·lacions ambientals (temperatura i humitat).

Les reserves del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

El primer trasllat que s’ha dut a terme és el de les reserves del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). En total, s’ha traslladat un miler d’objectes, la majoria dels quals són peces de grans dimensions i tonatge, com ara màquines de vapor, maquinària tèxtil, d’arts gràfiques i de generació hidroelèctrica, i diferents mitjans de transport, que no es trobaven en exposició.

L’operació de trasllat, d’una complexitat considerable, va començar a principis de desembre de 2015 i ha finalitzat al mes d’abril d’enguany. Fins ara les reserves externes del mNACTEC es trobaven en dos magatzems diferents, situats a Sils i Gironella, en unes condicions que no eren les òptimes per a la preservació dels objectes.

La resta d’objectes no exposats de la col·lecció, unes 17.000 peces de mides més reduïdes, es quedaran a les reserves actuals del mNACTEC, a Terrassa.

Les reserves d’arqueologia

El gran nombre d’intervencions arqueològiques i paleontològiques realitzades des de l’any 1981 ha produït l’emmagatzematge d’una gran quantitat de materials, alguns pendents de destinació definitiva. En aquest moments es calcula que hi ha uns 25.000 dipòsits pendents de regularitzar.

Pel que fa als dipòsits de material arqueològic, que gestiona el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el dipòsit de Cervera tindrà el fons més complet i singular de Catalunya i agruparà reserves que estan instal·lades en altres centres de manera provisional. Aquests ocuparan una superfícies total de 5.000m2 d’emmagatzematge de prestatgeria manual i empaquetat, on es conservaran objectes de ceràmica, vidre, restes humanes, escultures, restes arquitectòniques, mosaics, esteles, fòssils, etc. També compta amb dues cambres estanques, on es conservaran els objectes de metall més delicat i els objectes orgànics com la fusta, l’os i el teixit, més sensibles als canvis de temperatura i humitat.

Fins ara, s’han traslladat 2.343 caixes amb materials procedents del Servei d’Atenció als Museus de Girona (MAC-Girona), que, tot i estar dipositats en aquest servei no pertanyien a materials trobats a les comarques de Girona. Els propers dipòsits arqueològics de museus que es traslladaran al nou dipòsit són els conservats en centres de recerca, com universitat i empreses d’arqueologia.

press-clock 6 de maig 2016