Museu al carrer inventaria 1.000 elements

El projecte recull elements identificatius de la societat industrial catalana

El projecte de participació ciutadana Museu al carrer, impulsat pel Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), ha incorporat més de 1.000 elements des del seu llançament al novembre de 2017, gràcies a la participació de 165 col·laboradors. El projecte recull fotografies i informació dels elements identificatius de la societat industrial que es troben als carrers i paisatges de Catalunya, com antigues benzineres i estacions de tren, rètols publicitaris i de senyalització antics o comerços centenaris i tradicionals.

La participació en el projecte s’ha estès arreu de Catalunya, amb la incorporació d’elements de totes les comarques catalanes. Els àmbits que han rebut més participació han estat els elements d’identificació de serveis públics i els d’activitats corporatives i industrials. També s’han incorporat molts elements d’identificació de delegacions i representativitat en forma de plaques d’assegurances a les façanes de cases.

Museu al carrer

El projecte Museu al carrer vol aplegar fotografies i informació dels elements identificatius de la societat industrial que es troben als carrers i els paisatges del nostre país. Encara que conserven un important valor testimonial d’una època, molts d’aquests elements no estan documentats, valorats ni protegits, i alguns corren risc de desaparèixer.

S’entén per patrimoni de la societat industrial el llegat cultural, social, científic i tècnic de la societat que va néixer amb la revolució industrial (s. XIX) i va entrar en crisi amb la globalització i les noves tecnologies de la informació (1970-1980). Aquesta societat va viure el sorgiment de la indústria i totes les conseqüències que se’n van derivar: mecanització del treball, èxode rural cap a les ciutats, expansió de la publicitat, naixement dels esports i el turisme, etc.

Museu al carrer se centra en quatre àmbits: el transport i les comunicacions; la publicitat i la informació; el comerç, i el lleure. Es recopilen elements com ara antics traçats de carreteres, antigues benzineres i estacions de trens, rètols publicitaris i de senyalització antics, comerços tradicionals i elements de patrimoni ferroviari.

Participació

Museu al carrer es materialitza en el web mnactec.cat/museualcarrer, que recull i permet visualitzar les aportacions de la ciutadania.

El projecte es construeix gràcies a la col·laboració de persones d’arreu de Catalunya que fan arribar imatges dels elements recollits en la iniciativa. Els ciutadans i les institucions poden contribuir-hi enviant les fotografies dels elements i les dades necessàries a través del formulari del web, o bé etiquetant #museualcarrer a les xarxes socials Twitter i Instagram.

Per tal d’incentivar la participació amb el projecte, Museu al carrer organitza el concurs “La fotografia del mes”, que premia la participació de la ciutadania amb diversos obsequis.

press-clock 4 d’octubre 2019