Les bases del futur. Ciència i tècnica a la Mancomunitat

Una exposició al MNACTEC presenta la important tasca de la Mancomunitat de Catalunya en els àmbits de la ciència i de la tècnica

El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve; el regidor de la Presidència de l’Ajuntament de Terrassa, Juan Antonio Gallardo; la cap del Servei de Museus del Departament de Cultura, Magda Gassó, i el director del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), Jaume Perarnau, han inaugurat l’exposició “Les bases del futur. Ciència i tècnica a la Mancomunitat” al MNACTEC. 

L’exposició presenta la tasca històrica i única de la Mancomunitat de Catalunya en l’àmbit de la ciència i de la tecnologia. Malgrat la seva breu durada (1914-1925), la Mancomunitat, projectada com la unió de les quatre diputacions provincials catalanes, va desplegar accions molt rellevants en àmbits tant diversos com  l’ensenyament tècnic, l’agricultura científica, les comunicacions, el territori, l’alta cultura o el sistema sanitari. Entre aquestes accions destaquen la creació de laboratoris, associacions i societats per potenciar la recerca, l’activitat agrícola i industrial així com la formació de professionals. 

La mostra, organitzada pel MNACTEC, finançada per la Diputació de Barcelona i comissariada per Antoni Roca, professor d'Història de la ciència i de la tècnica a la Universitat Politècnica de Catalunya, rendeix homenatge a la tasca d’aquesta institució i revela la vigència de molts dels seus projectes, reflexionant sobre la seva visió de futur per mitjà de diversos suports audiovisuals i objectes singulars de l’època. 

L’exposició es podrà visitar fins al novembre de 2015 al MNACTEC i posteriorment tindrà caràcter itinerant per museus del Sistema Territorial del MNACTEC i altres equipaments culturals que ho sol•licitin.


Continguts de l’exposició
L’exposició “Les bases del futur. Ciència i Tècnica a la Mancomunitat” s’estructura en quatre àmbits temàtics: Per un nou ensenyament tècnic; Una agricultura científica; Integrar el territori. Promoure la recerca i l’alta cultura, i Cap a una sanitat pública. En l’epíleg de l’exposició es ret homenatge als principals artífexs, gestors i experts de diversos àmbits de la Mancomunitat de Catalunya.

Entre d’altres aspectes, la mostra destaca l’impuls que es va donar en aquesta època a les escoles industrials, amb innovadors mètodes pedagògics, i als laboratoris, així com l’inici del procés cap al reconeixement professional de les dones. L’exposició incideix també en els avenços científics en el camp de l’agricultura i als esforços que es varen dur a terme per vertebrar el territori per mitjà de la xarxa telefònica i de la xarxa de camins i ferrocarrils. La mostra recull altres innovacions com la creació de l’Institut d’Estudis Catalans i els projectes per promoure un servei públic de salut. 

Completen l’exposició diversos objectes de la col•lecció del MNACTEC relacionats amb la ciència i la tècnica en l’època de la Mancomunitat de Catalunya, entre els quals destaquen la maqueta d’un cuc de seda, un quadre de comandament elèctric, una centraleta telefònica o una incubadora. També s’hi exposen diversos aparells i instruments científics i de mesura d’aquells temps com ara un microscopi, un ebulliscopi, un regle-nivell de topografia, un densímetre o un carbonímetre de Raffy.  

La mostra presenta també un espai on els visitants podran escoltar gravacions i llegir documents d’aquella època.  

 

03/03/2015

press-clock 3 de març 2015