Les bases del futur. Ciència i tècnica a la Mancomunitat

La tasca de la Mancomunitat de Catalunya en els àmbits de la ciència i de la tècnica

Del 03 de març de 2015 al 31 de març de 2016

L’exposició presenta la tasca històrica i única de la Mancomunitat de Catalunya en l’àmbit de la ciència i de la tecnologia. Malgrat la seva breu durada (1914-1925), la Mancomunitat, projectada com la unió de les quatre diputacions provincials catalanes, va desplegar accions molt rellevants en àmbits tant diversos com  l’ensenyament tècnic, l’agricultura científica, les comunicacions, el territori, l’alta cultura o el sistema sanitari. Entre aquestes accions destaquen la creació de laboratoris, associacions i societats per potenciar la recerca, l’activitat agrícola i industrial així com la formació de professionals. 

La mostra, organitzada pel MNACTEC, finançada per la Diputació de Barcelona i comissariada per Antoni Roca, professor d'Història de la ciència i de la tècnica a la Universitat Politècnica de Catalunya, rendeix homenatge a la tasca d’aquesta institució i revela la vigència de molts dels seus projectes, reflexionant sobre la seva visió de futur per mitjà de diversos suports audiovisuals i objectes singulars de l’època. 

Àmbits:

1. Per un nou ensenyament tècnic
2. Una agricultura científica
3.  Integrar el territori
4. Promoure la recerca i l’alta cultura
5. Cap a una sanitat pública