Jornada sobre la restauració del patrimoni industrial

Sessió professional sobre les problemàtiques de la restauració del patrimoni industrial

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i el seu Sistema Territorial organitzen la jornada tècnica “La restauració del patrimoni científic, tècnic i industrial” el proper dilluns 25 de març. La jornada, amb més d’un centenar d’inscrits entre professionals i estudiants del món de la restauració del patrimoni industrial, compta amb la col·laboració del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya; l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC) i la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica.

La sessió pretén donar resposta a la necessitat que els mateixos museus i professionals que treballen amb patrimoni industrial, científic o tècnic puguin afrontar les problemàtiques que plantegen la conservació i restauració actuals.

Aquesta jornada, que vol tenir continuïtat futura, s’estructurarà en exemples, pràctiques i problemàtiques sectorials. Els debats que se’n derivin han de permetre establir, a curt termini i tal com ja existeix a nivell internacional, uns criteris d’actuació i unes bases teòriques conjuntes per als museus i centres que en el conjunt de Catalunya configuren la col·lecció nacional de béns mobles científics, tècnics i industrials.

Els 26 museus i centres d’interpretació patrimonials que actualment formen part del Sistema Territorial del mNACTEC conserven la part principal i pública més destacada del conjunt de la col·lecció nacional d’objectes científics, tècnics i industrials. Malgrat la seva heterogeneïtat, aquestes col·leccions tenen en comú que estan formades per objectes que habitualment no segueixen els estàndards clàssics establerts en els processos de restauració i conservació dels béns mobles artístics tradicionals. Els objectes que integren aquestes col·leccions van ser creats majoritàriament en sèrie, no són objectes únics, disposen de peces substituïbles i intercanviables i l’objectiu fonamental de la seva creació és el seu funcionament, el seu ús quotidià.

Més informació i programa

 

press-clock 22 de març 2019