Inventari del patrimoni industrial de Sabadell

El projecte forma part de l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC)

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i el Museu d’Història de Sabadell (MHS) han acordat iniciar l’elaboració de l’Inventari del patrimoni industrial del municipi de Sabadell, que té com a objectiu referenciar i catalogar els conjunts arquitectònics i els edificis industrials de la ciutat, així com conèixer-ne l’estat actual de conservació i millorar-ne la preservació, la difusió i l’estudi. El projecte forma part de l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC), impulsat i realitzat pel mNACTEC.

Enguany s’ha posat en marxa la primera fase de l’inventari de Sabadell, finançada pel mNACTEC i supervisada pel MHS, que serà elaborada per la historiadora i arqueòloga Maria Carme Carmona i per l’historiador i arqueòleg Eugeni Junyent (Dracma Arqueologia). En aquesta fase, que es durà a terme entre els mesos de juny i novembre de 2016, s’inventariaran un mínim de 150 elements industrials sabadellencs, tot fent-ne constar els valors històrics, arquitectònics, tecnològics, paisatgístics, estètics, artístics, etc.

Els elements industrials susceptibles de ser inventariats són aquells que encara es conserven, que abracen una cronologia que va dels segles XVII-XVIII fins als anys 1960-1970 del segle XX, i que en el seu moment van formar part del teixit productiu sabadellenc.

L’Inventari del patrimoni industrial de Catalunya

L’Inventari del patrimoni industrial de Catalunya és un projecte iniciat pel mNACTEC l’any 1996 amb l’objectiu d’inventariar, ressenyar i conèixer l’estat actual dels conjunts arquitectònics i els edificis industrials de Catalunya, des de la protoindustrialització fins als anys 1960. L’elaboració de l’inventari ha de permetre posar en valor aquest patrimoni de la societat contemporània industrial, així com millorar-ne la conservació, la difusió i l’estudi.

L’elaboració de les fitxes de l’inventari de cada àrea va a càrrec de centres d'estudis, museus, institucions culturals o organismes públics del territori que organitzen i coordinen el treball, d'acord amb les directrius, indicacions i criteris establerts pel mNACTEC.

El projecte es va completant per fases, ja siguin d’àmbit municipal o comarcal o bé temàtic. En l’actualitat ja hi ha inventariats més de 3.000 espais o edificis industrials d’arreu de Catalunya. Entre les comarques ja inventariades, hi ha l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Baix Ebre, el Baix Llobregat, les Garrigues, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Val d’Aran i el Vallès Oriental, a més a més fins a 7 comarques més ja iniciades, tres àmbits temàtics complets (fargues, fars i serradores) així com el treball de forma local en algunes ciutats d’especial interès i rellevància patrimonial (Terrassa, l’Hospitalet, Barcelona i ara Sabadell). També per a aquest any 2016 és previst que s’iniciï el treball de l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya a les dues comarques de l’Empordà.

L’IPIC recull espais i edificis industrials en tres àmbits:

  1. Patrimoni preindustrial: molins hidràulics (molins fariners, paperers, polvorers, blanquers, etc.); rescloses de fusta; molins de vent; trulls i molins d'oli; serradores hidràuliques; fargues; batans; fàbriques d'indianes; adoberies; pous de glaç; forns de calç; salineres; teuleries i rajoleries tradicionals; pous de glans; fassines, tines, cups i premses de vi; forns de guix, forns de pega; forns de vidre, i pedreres.
  2. Patrimoni industrial: indústria tèxtil; indústria agroalimentària; indústria química; indústria de la fusta i serradores industrials; indústria del paper i arts gràfiques; indústria del suro; indústria metal·lúrgica; indústria de la pell; indústria de la construcció i ceràmica; mineria; magatzems industrials; tallers mecànics; obradors d'imatgeria, i xemeneies industrials.
  3. Serveis, comunicacions i obres públiques: aigua (centrals de bombeig, embassaments, canals, dipòsits, safarejos, sínies); gas (fàbriques de gas, gasòmetres), electricitat (centrals hidroelèctriques, centrals tèrmiques); mercats; ferrocarrils (estacions, viaductes, túnels, giratòries, funiculars, telefèrics); camins i carreteres (ponts, túnels, hostals, garatges), ports i fars (magatzems del port, grues, dics, drassanes, llotges, fars, etc.), i telecomunicacions (telegrafia òptica).

Fruit d’aquesta de catalogació i inventari, l’octubre del 2015 es va presentar el Mapa del Patrimoni Industrial de Catalunya, amb una tria dels 150 elements més remarcables d’aquest inventari, en format virtual: https://150elements.mnactec.cat. En aquest mapa, ja hi consten tres elements de Sabadell: la Torre de l’Aigua, el Molí Mornau i el Vapor Buxeda Vell.  

press-clock 13 de juny 2016