El MNACTEC obté el distintiu "Espai de cultura responsable"

El certificat acredita els espais culturals que adopten protocols sanitaris per la Covid-19

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha obtingut el distintiu acreditatiu "Espai de cultura responsable" que concedeix el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest distintiu acredita els espais i equipaments culturals que adopten protocols sanitaris per prevenir la Covid-19 i que es comprometen a adoptar programes d’inclusió social. Actualment hi ha 181 equipaments culturals inscrits en aquest cens.

Per obtenir el distintiu cal haver tramitat prèviament la inscripció al Cens d'espais de cultura responsables, creat a través del Decret Llei 44/2020, de 17 de novembre. La creació del Cens és una mesura del Departament de Cultura per pal·liar les dificultats del sector durant la pandèmia i que mostra el compromís assumit voluntàriament per assolir un alt nivell d’excel·lència d’acord amb el caràcter essencial que la cultura té per a la societat.

 

Requisits per obtenir el distintiu

Els espais culturals aspirants a obtenir el distintiu "Espai de cultura responsable" han d’oferir seguretat davant la situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19, i complir totes les condicions que les autoritats competents els exigeixin en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. Els equipaments culturals aspirants al distintiu han d’haver aprovat un protocol sanitari propi per a l’espai.

A més, els espais culturals que es vulguin censar es fan corresponsables de minimitzar els efectes nocius que pot provocar l'aïllament social i es comprometen a treballar per la inclusió social des de l'àmbit cultural.

press-clock 16 de març 2021