El MNACTEC finalitza la restauració de les calderes

Les actuacions han inclòs el desamiantatge, la resolució d’humitats i la restauració patrimonial

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha finalitzat les diverses actuacions de restauració de l’espai de les calderes de l’antiga fàbrica tèxtil, que van començar el desembre de 2021, i que han permès sanejar, condicionar, netejar i posar en valor aquests elements patrimonials. Actualment l’espai de les calderes ja es troba obert al públic.

La restauració ha inclòs un conjunt de diferents intervencions especialitzades. La primera actuació va incloure el desamiantatge de les antigues canonades i del distribuïdor del vapor original, així com la consolidació i la certificació mediambiental de les calderes originals i de tot el conjunt. La segona fase va ser la resolució dels problemes d’humitats capil·lars de l’espai, que es troba per sota del nivell del sòl.

Un cop finalitzat el desamiantatge i resoltes les humitats, es va endegar una tercera fase de restauració pròpiament de les calderes històriques com a objecte d’important valor patrimonial. A través d’empreses especialitzades en restauració de patrimoni, s’han dut a terme tasques de consolidació i recuperació dels metalls, neteja, tractament antioxidant, etc.

Properament està previst instal·lar-hi la nova museografia explicativa de la producció i generació de vapor per fer funcionar la màquina de vapor.

press-clock 16 d’octubre 2023