Digitalització en 3D de 19 armes de foc

S’emmarca dins del projecte ARMCAT per posar en valor les armes de foc de factura catalana

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha digitalitzat en 3D un total de 19 armes de foc de fabricació catalana dels segles XVII, XVIII i XIX de les seves col·leccions, que inclouen pistoles, trabucs i escopetes. Els models 3D de les armes, publicats a la plataforma Sketchfab, inclouen textos descriptius que posen de manifest la singularitat de cada peça i punts d’interès clicables per explicar-ne les parts destacades.

Les armes digitalitzades són: un pedrenyal de marina (1640), dos trabucs de borda (1700 i 1834), 10 pistoles d’avantcàrrega de pedra foguera (d’entre 1700 i 1800), una pistola d’avantcàrrega de bola (1690), tres pistoles d’avantcàrrega (1690, 1700 i 1775), una pistola d’avantcàrrega de pistó (1780) i una escopeta de pedra foguera (1690).

En línia amb la vessant divulgativa del projecte, dues de les pistoles digitalitzades serveixen com a models per conèixer les parts d’una arma i les parts del pany d’una arma

Aquesta actuació forma part del projecte ARMCAT del MNACTEC per posar en valor les armes de foc de factura catalana, mitjançant la digitalització 3D amb fotogrametria i la documentació de tots els objectes. La voluntat del projecte és ampliar aquest repositori 3D amb armes catalanes d’altres col·leccions i institucions.

 

La indústria manufacturera d’armes de foc a Catalunya

Entre els segles XVI i XVII es va produir a Catalunya un creixement, qualitatiu i quantitatiu, de la indústria manufacturera d’armes de foc. D’una banda, la situació sociopolítica de Catalunya va propiciar que la població civil s’armés. Alhora, l’evolució tecnològica de les fargues i la confluència amb altres oficis, com els serrallers i els mestres armers, van generar centres manufacturers d’armes de foc en poblacions com Ripoll, Olot, Barcelona o Vic.

Aquests centres armers, seguint la tendència europea de substituir les armes de metxa, van desenvolupar els coneguts com a panys de miquelet o a la catalana, és a dir, el mecanisme destinat a encendre la pólvora per disparar, de manera ràpida i efectiva.

Malgrat la seva qualitat i elevada producció, la indústria manufacturera catalana va veure’s truncada amb la victòria de Felip V que, si bé en un primer moment en va aturar la producció, va acabar acaparant-la tota per als seus exèrcits.

press-clock 18 de setembre 2023