Consolidació de l’antiga fàbrica Asland

Les obres volen evitar la degradació dels edificis existents, que acullen el Museu del Ciment

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), ha iniciat avui les obres de consolidació de l’antiga fàbrica Asland, situada al paratge conegut com a Clot del Moro de Castellar de n’Hug. La fàbrica acull en l’actualitat el Museu del Ciment, una de les seus del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). L’actuació es centrarà en aturar el procés de degradació de les estructures que encara es conserven d’una forma íntegra, en especial a la zona alta del complex, i fer un desenrunat general generalitzat arran dels col·lapses que s’han produït i que actualment afecten diverses zones.

L’actuació està promoguda i finançada per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del  Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ha encarregat a l’INCASÒL la seva execució. El projecte ha estat redactat per l’Arquitecte Miquel Angel Sala Mateus i l’obra, amb un pressupost és de 497.447,96 d’euros (Iva inclòs), serà realitzada per l’UTE Valvia-Dipco en un termini de 10 mesos.

Les obres

El projecte de consolidació és la continuació de l’actuació d’urgència orientada a minimitzar les causes que han provocat el col·lapse parcial del mur de la zona alta de la fàbrica Asland durant el 2008, a la resta de mur que encara es manté. Els principals objectius d’ara són, per una banda aturar la degradació de les estructures en peus i, per l’altra, actuar en aquelles zones en les que si es produís un col·lapse parcial d’alguna de les seves estructures afectaria zones adjacents que encara es conserven. Aquest és el cas de la part alta del complex on es rebien i on es descarregava la matèria prima (roca calcària i magres) que arribava amb vagonetes provinents de les pedreres situades més amunt de la fàbrica.

Aquesta actuació inicial de consolidació es farà a diverses zones de la fàbrica: la zona P (dipòsits de pedra), zona N (nau matxucadora i assecadora), zona M (sala cilindre assecador de pedra), zona J (nau refinació pedra), zona I (nau preparació carbó per a forns, zona H1 (nau forns originals), zona H2 (nau 1a ampliació de forns) i zona H3 (nau 2a ampliació de forns). En paral·lel hi hauria el desenrunat generalitzat dels diversos col·lapses que s’han produït i que actualment afecten diverses zones.

De forma genèrica es proposa el buidatge del trasdós del mur que actualment fa de contenció de terres de la zona alta de la fàbrica i la seva consolidació i estabilització, així com l’estabilització, apuntalament i/o consolidació de les estructures de sostres i paraments verticals que encara es conserven.

Relacionat amb l’estructura del mur de contenció superior, es disposarà una línia d’ancoratges a la ubicació en la qual hi havia el mur lateral de la zona N que feia de contrafort originalment.

També hi ha el criteri general de procedir amb l’esbrossada de totes les superfícies de sostres de voltes que encara es conserven, així com a l’esplanada general, per tal de retirar tota la vegetació que ha anat proliferant donada la manca de manteniment.

A la zona de la gran esplanada, també es proposa la millora en la recollida i evacuació d’aigües de pluja i escorrenties per minimitzar les infiltracions d’aigua a la resta d’àmbits del conjunt i que queden a una cota inferior.

A una de les zones de voltes ceràmiques sobre encavallades que encara es conserva i que està prop de zones obertes al públic es proposa la reconstrucció dels àmbits col·lapsats, la consolidació generalitzada de la zona de voltes i la seva re impermeabilització. Es tracta d’una volta que actualment està afectada i que es proposa consolidar perquè dóna accés als nivells superiors de la zona N.

Finalment, es plantegen diversos trams de sistemes de drenatge al llarg de diferents zones de les actuacions per a permetre la recollida i evacuació d’aigües de forma controlada i minimitzant les afectacions a les zones de l’edifici que encara es conserven.

Història

L’edifici de la fàbrica de ciment Asland va ser construït entre 1901 i 1904 després de que Eusebi Güell i altres socis fundessin a Barcelona la “Compañía General de Asfalts y Portland, S.A. Asland”, una societat dedicada a la fabricació del ciment pòrtland. La fàbrica va funcionar fins l’any 1975 quan es va traslladar la producció del ciment a una nova fàbrica construïda al turó de Montcada.

El conjunt de l’edifici té unes dimensions aproximades de 125x60 metres i es caracteritza per la seva disposició esglaonada adaptant-se al pendent natural del terreny. Això permetia aprofitar el desnivell i la força de la gravetat amb la finalitat d’estalviar energia per al transport del material  al llarg de totes les fases de producció.

Actualment la fàbrica està parcialment rehabilitada i acull el Museu del Ciment de Castellar de n’Hug, seu del MNACTEC.

press-clock 30 de novembre 2020