Congrés internacional “Pobles obrers i ciutats fàbrica”

La trobada acadèmica sobre l’habitatge obrer tindrà lloc del 4 al 6 d’octubre a Terrassa

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) organitza el congrés internacional “Pobles obrers i ciutats fàbrica”, que tindrà lloc del 4 al 6 d’octubre a Terrassa. Està previst que hi participin prop de 80 persones, entre assistents i ponents.

L’objectiu de la trobada acadèmica és tractar la qüestió de l’habitatge obrer i elaborar un inventari i estat de la qüestió, al més exhaustiu possible, dels exemples i els testimonis que en resten dels segles de la industrialització.

El congrés està organitzat pel mNACTEC, amb la col·laboració del Comitè Internacional per a la Conservació i Defensa del Patrimoni Industrial (TICCIH), l’Association pour le patrimoine industrial de Champagne-Ardenne Grand Est (APIC), l'Associació per la Defensa del Patrimoni de la Colònia Sedó i el seu entorn i l’Ajuntament d’Esparreguera.

 

Continguts del congrés

Les jornades abordaran diverses temàtiques: la qüestió de l’habitatge obrer; la periodització, la diversitat i les diferents modalitats de poblats obrers; la morfologia i organització dels espais; l’organització dels espais quotidians com a reflex de les condicions de treball, i la mediació i propostes patrimonials.

El congrés anirà més enllà del treball de camp i incorporarà altres disciplines com ara la història de les ciències i de la tecnologia, la sociologia, l’arquitectura, l’urbanisme i la història econòmica i social, entre d’altres.

Les ponències del congrés aniran a càrrec d’experts en la temàtica provinents d’Espanya, França, Rússia, Argentina, Xile, Canadà, Hongria i Mèxic. S’hi abordaran temes com l’habitatge obrer a França, les ciutats fàbrica als Urals, la planificació urbana de les ciutats fàbrica, la ciutat fàbrica com a estratègia global de rendibilitat, els campaments obrers de la indústria del nitrat al desert d’Atacama o les ciutats ferroviàries del món, entre d’altres.

A més de les ponències, es comptarà amb 25 comunicacions d’experts en la temàtica.

 

Antecedents

El mNACTEC, amb anterioritat a aquest Congrés internacional, ja havia organitzat dos col·loquis sobre la temàtica de l’habitatge obrer: les Jornades sobre l’habitatge obrer a Catalunya (2002) i el Congrés sobre l’habitatge obrer i les colònies industrials a la Península Ibèrica (2005). Les actes de les dues trobades les va editar i publicar, conjuntament, el mNACTEC l’any 2008.

Posteriorment a aquelles jornades, s’han publicat diversos treballs i s’han organitzat trobades sobre aquesta temàtica, en particular sota la organització del TICCIH: “De la vivienda obrera a la vivienda de protección oficial”, organitzat per TICCIH-España l’any 2014, a Parla (Madrid), i la publicació, en francès, Villages ouvriers et villes-usines à travers le monde, un treball col·lectiu que inclou 250 exemples de pobles obrers d’arreu del món, publicat per l’APIC i l’Université de Savoie-Mont Blanc, l’any 2016.

Més informació

Web del Congrés “Pobles obrers i ciutats fàbrica”

press-clock 4 d’octubre 2018