Adquisició de dues pistoles del segle XVIII

Les peces, de factura catalana, mostren la importància de la indústria armera a Catalunya

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) ha recuperat dues pistoles excepcionals de factura catalana de mitjans del segle XVIII per a les col·leccions patrimonials de Catalunya.

El Museu va tenir notícia de la inclusió d’aquesta parella de pistoles de fabricació catalana en una de les cases de subhastes més prestigioses per aquest tipus de patrimoni, a Alemanya. Després de diverses gestions, el MNACTEC va licitar en la subhasta per tal d’evitar que les pistoles poguessin acabar en mans de col·leccionistes privats de l’estranger.  

Es tracta d’una parella de pistoles de luxe, fabricades molt probablement a Barcelona al voltant de l’any 1740. Aquestes pistoles d’avantcàrrega són anomenades “de pedra foguera” perquè utilitzen el fregament d’aquest mineral contra el ferro per generar la guspira que inicia la ignició. Els panys de les armes es denominen “a la moda” i, a diferència dels panys de tipus miquelet, porten la major part del mecanisme a l’interior.

 

Dues nissagues d’armers

Aquestes pistoles són un valuós testimoni de la important activitat armera de Catalunya durant el segle XVIII, i documenten l’activitat de dues de les nissagues catalanes més importants en la fabricació d’armes d’aquest període: els Peresteva, autors del canons, i els Deop, autors dels panys.

Els Peresteva van ser, originàriament, una de les famílies de canoners més destacades de Ripoll, principal centre armer de Catalunya durant els segles XVII i XVIII. Després de la Guerra de Successió, la nova monarquia borbònica va crear el càrrec de mestre armer de Barcelona, que va ser ofert a un membre d’aquesta nissaga: Joan Peresteva. Posteriorment, Joan va ser succeït pel seu fill Climent al capdavant de la Drassana barcelonina.

D’altra banda, els Deop van ser una de les nissagues catalanes més importants en la fabricació de panys per a les armes, la part que conté el mecanisme encarregat de la ignició. Els Deop van desenvolupar la seva activitat, que està documentada des del segle XVI, a Ripoll. Era habitual que les armes encepades a Barcelona tinguessin elements fabricats a Ripoll, com succeeix en aquest cas.

 

Col·lecció d’armes del museu

Aquesta adquisició s’emmarca en la línia d’ampliació del fons d’armes del MNACTEC, que s’interessa principalment per les armes de foc portàtils catalanes dels segles XVI, XVII i XVIII. Les armes catalanes d’aquest període històric presenten un gran interès, per la seva gran qualitat i pels desenvolupaments tècnics que introduïen.

En aquesta mateixa línia, el MNACTEC està preparant actualment diversos projectes encaminats a donar a conèixer la importància que va tenir la fabricació d’aquest tipus d’armes a Catalunya.

press-clock 2 de juliol 2020