Adquisició d'un pedrenyal de marina del segle XVII

Els pedrenyals són un tipus de pistola d’avantcàrrega pròpia de Catalunya

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) ha adquirit un exemplar excepcional de pedrenyal de marina del segle XVII, un tipus de pistola d’avantcàrrega pròpia de Catalunya, que es van utilitzar principalment entre els segles XVI i XVII.

Els pedrenyals “de marina” van ser molt utilitzats a Catalunya i també a les Illes Balears. Són els pedrenyals de major potència de foc, i tenien unes dimensions i pes considerables, per aquest motiu es creu que s’havien d’encarar amb les dues mans o bé recolzar-los amb algun tipus de forqueta. S’especula sobre l’origen mallorquí d’aquestes armes, tot i que les formes de la majoria d’elles segueixen els dissenys de les fabricades a Ripoll, el principal centre armer català de l’època.

La singularitat de la peça que ha adquirit el mNACTEC resideix en el mecanisme del pany, que era la part de l’arma que iniciava la ignició. Es tracta d’un tipus de pany anomenat de transició, que només es va fabricar en un curt període de temps durant la primera meitat del segle XVII, i del qual en queden molt pocs exemplars. De fet, fins avui només es coneixia un pedrenyal de marina amb un pany com aquest, el que fa de l’exemplar adquirit pel mNACTEC una peça excepcional. A més, el pedrenyal disposa d’una altra particularitat molt remarcable i que el fa únic, com és el seu canó de bronze, un metall poc habitual per fer canons d’armes de foc portàtils, ja que requeria d’unes tècniques de fabricació completament diferents de les emprades per els canons més habituals de ferro forjat. L’avantatge del bronze era la seva resistència a la corrosió, fet especialment important en els ambients marins o costaners.

Aquesta adquisició s’emmarca dintre de la línia d’ampliació del fons d’armes del mNACTEC, que s’interessa principalment en les armes de foc portàtils catalanes dels segles XVI, XVII i XVIII. Les armes catalanes d’aquest període històric presenten un gran interès, per la seva gran qualitat i pels desenvolupaments tècnics que introduïen.

En aquesta mateixa línia, el mNACTEC està preparant actualment diversos projectes encaminats a donar a conèixer la importància que va tenir la fabricació d’aquest tipus d’armes a Catalunya.

press-clock 14 de novembre 2019