El procés tèxtil

Visita guiada a l'espai expositiu dedicat a la fàbrica tèxtil


Descripció:

Visita guiada a l'espai expositiu dedicat a la fàbrica tèxtil. Els nois i noies coneixeran com era tot el procés de producció industrial llaner, des de la preparació de la llana fins als acabats, amb demostracions de les principals màquines implicades. Al mateix temps es reflexiona sobre les condicions de treball a començament del segle XX, els moviments obrers i les relacions que se'n derivarien.

Objectius:
  • Conèixer com eren les fàbriques tèxtils des del començament del segle XX, així com l'evolució de la maquinària.
  • Conèixer les propietats de les fibres tèxtils.
  • Conèixer el naixement dels moviments obrers, les condicions laborals, treball infantil i les diferències de gènere.
Nivells educatius:
ESO - 1r cicle ESO
ESO - 2n cicle ESO
Batxillerat i cicles formatius - Batxillerat
Batxillerat i cicles formatius - Cicles formatius
Altres - Universitat
Competències:
Batxillerat
Competència comunicativa
Competència personal i interpersonal
Competència en el coneixement i interacció amb el món
ESO
Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Competències artística i cultural
Tractament de la informació i competència digital
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia i iniciativa personal
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana
Cicles formatius
Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Competències artística i cultural
Tractament de la informació i competència digital
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia i iniciativa personal
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana