Coneguem el Vapor

Visita conduïda pels espais originaris de l’antiga fàbrica tèxtil, el Vapor Aymerich, Amat i Jover.


Descripció:

Visita conduïda pels espais originaris de l’antiga fàbrica tèxtil, el Vapor Aymerich, Amat i Jover. Els infants faran una immersió pel món de les fàbriques en passar per les carboneres, la xemeneia, les calderes i observar com era la gran màquina de vapor que donava energia a tota la fàbrica.

Objectius:
  • Donar una visió de les dimensions i tipologia dels espais productius, així com conèixer les diferents parts d’una fàbrica i què es produeix en elles. Al mateix temps la contextualització amb les dimensions de les carboneres, la xemeneia i la màquina de vapor ajuda a comprendre el món físic i cultural que ens envolta, així com la noció de magnituds, un mateix i l’entorn.
  • Conèixer la funcionalitat canviant dels espais i les pautes de comportament.
Nivells educatius:
Educació infantil - P3
Educació infantil - P4
Educació infantil - P5
Competències:
Educació infantil
Ser i actuar de forma autònoma
Pensar i comunicar
Descobrir i tenir iniciativa
Conviure i habitar el món

Tipus d'activitat: Visita guiada

Preu: 45€

Durada: 1 hora