Com es fabrica un teixit

Taller sobre el coneixement i tipologia de les fibres i com les usem per a crear teixits


Descripció:

Taller sobre el coneixement i tipologia de les fibres i com les usem per a crear teixits per convertir-los en la diversitat d’elements tèxtils que ens envolten, des de la roba que ens posem, fins als teixits per fer els seients del cotxe, etc. Els/les alumnes manipularan mostres de fibres diferents per observar-ne les propietats i s’endinsaran en el vocabulari referent a la fabricació tèxtil com la trama, el garrot o l’ordit. A continuació manipularan diversos telers per fer-se una idea de com funcionen i, posteriorment aniran a veure com són de “veritat” aquests telers, per contextualitzar-los en la seva pròpia dimensió.

Objectius:
  • Reconèixer diferents fibres i identificar-ne les seves propietats.
  • Reconèixer l’origen natural i artificial de les diferents fibres
  • Observar les propietats de les fibres i com s’enllacen per formar fil i per formar teixits
  • Manipular petits telers
  • Observar i contextualitzar les màquines usades en la fabricació de teixits
  • Visitar un espai cultural de la ciutat i conèixer el seu ús i codis de comportament
Nivells educatius:
Educació infantil - P5
Competències:
Educació infantil
Ser i actuar de forma autònoma
Pensar i comunicar
Descobrir i tenir iniciativa
Conviure i habitar el món
Educació primària, ESO i Cicles Formatius
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Tipus d'activitat: Taller

Preu: 82€

Durada: 1 hora 30 minuts