La civilització de les màquinesUna pintura enginyosa sobre temàtica industrial

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya ofereixen al públic la producció pictòrica més recent de l’artista italiana Elia Cosimi dedicada a temes d’arqueologia industrial.

Elia Cosimi ha posat durant molts anys la pintura al centre de la seva activitat, apostant per la temàtica industrial en la qual plasma estructures mecàniques, arquitectòniques, d’enginyeria o d’urbanisme, en la que emfatitza els components de les màquines i els motors.