• La ràdio entra a la llar

La ràdio entra a la llar

Guia de l'exposició que abarca una de les millors col·leccions, a nivell internacional, d’altoparlants, que es varen construir entre 1920-1930

La publicació, disponible només en versió digital, té com a objectiu explicar l’ús, les tipologies i la incidència dels altoparlants en la difusió radiofònica durant la dècada dels anys vint, així com mostrar l’impacte del disseny en un dels primers aparells de la llar.

Des del 1921, l’aparell de ràdio va anar evolucionant d’un artefacte que semblava un conjunt d’aparells científics a les ràdios integrades de 1930 que incorporaven l’altaveu, juntament amb la part electrònica, en un únic objecte el disseny del qual es va convertir en un criteri de màrqueting. Una mirada a aquella dècada fa pensar que la tecnologia de la ràdio ha recorregut un llarg camí en un espai de temps molt curt.