Exposició de motocicletes. Viva Montesa

Publicació que presenta la Col·lecció Pere Permanyer exposada al mNACTEC

Formada per unes vuitanta motos, l’exposició ofereix un bon panorama de l’evolució de la motocicleta a casa nostra, on sempre ha constituït una part important dels vehicles que circulen pels nostres carrers i carreteres. Les motocicletes que s’exposen i es recullen en aquesta guia, procedeixen de la col•lecció de la familia Permanyer, que des de ben aviat va assumir de manera natural l’objectiu de guardar-les, cuidar-les, mantenir-les, actualitzar-les i completar-les per al gaudi de generacions futures.

Disponible en català i castellà.