• Exposició de motocicletes. Viva Montesa

Exposició de motocicletes. Viva Montesa

Publicació que presenta la Col·lecció Pere Permanyer exposada al MNACTEC

Formada per unes vuitanta motos, l’exposició ofereix un bon panorama de l’evolució de la motocicleta a casa nostra, on sempre ha constituït una part important dels vehicles que circulen pels nostres carrers i carreteres. Les motocicletes que s’exposen i es recullen en aquesta guia, procedeixen de la col•lecció de la familia Permanyer, que des de ben aviat va assumir de manera natural l’objectiu de guardar-les, cuidar-les, mantenir-les, actualitzar-les i completar-les per al gaudi de generacions futures.

Disponible en català i castellà.