El Museu Trepat de Tàrrega

Guia per descobrir la mecanització agrària a través del Museu Trepat

Guia per a la visita al Museu Trepat de Tàrrega, que es troba a les instal·lacions de l’antiga fàbrica de maquinària agrícola J. Trepat. Aquí es fabricaven màquines agrícoles com garbelladores, dalladores, lligadores i d’altres que van contribuir a la mecanització agrària.

El Museu conserva l’estructura arquitectònica, tota la maquinària del procés de producció, les eines dels treballadors i gairebé tot l’arxiu administratiu.