Eix 10

Dossier central dedicat al naixement de l'excursionisme a Catalunya

El número deu de la Revista Eix dedica el dossier central al naixement de l'excursionisme a Catalunya. També s'hi presenten una ruta pel turisme industrial del curs baix del Llobregat, un article sobre la reconversió de les grans sitges de cereals i un reportatge sobre la col·lecció de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

També destaquen l'entrevista a l'arquitecte Josep Maria Montaner i la visita guiada amb el periodista Albert Elfa al Museu Hidroelèctric de Capdella.