portaobjectes

General

portaobjectes
18204
1880 - 1900
Dimensions: 3,5 x 18,8 x 9,3 cm
pell / fusta / vidre (material) / material biològic
General
Medicina
22/05/2024
donació
Família Ferran Rico
Compartir