Bull General Electric, model MTH 402 F??

Ciència i tècnica

unitat de cintes magnètiques
3287
dècada 1960
Altres dimensions: 125 x 66 x 82,5 cm
Ciència i tècnica
Computació, electrònica i telecomunicacions
desconeguda
Compartir