Kostern, model Litote

Ciència i tècnica

càmera (equip fotogràfic)
2065
ca. 1900
França
Dimensions: 5,5 x 13,5 x 7,5 cm
fusta
Ciència i tècnica
Tecnologies audiovisuals
01/03/1984
donació
Kodak
Compartir