Sme Ader

Ciència i tècnica

telèfon
1870
primer quart segle XX
Dimensions: 13,4 x 17,5 x 17,3 cm
Ciència i tècnica
Computació, electrònica i telecomunicacions
01/05/1985
compra
Compartir