Sony, model SL-C6E

Ciència i tècnica

vídeo
Sony
5655
últim quart segle XX
Dimensions: 17,5 x 46 x 38 cm.
fosa TÈCNIQUES INDUSTRIALS
Ciència i tècnica
Tecnologies audiovisuals
propietat directa
Compartir